Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Ο χώρος προώθησης και προσφοράς υπηρεσιών με όνομα www.athletic-pulse.com (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: DIGITAL FITNESS)  έχει δημιουργηθεί από την ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ με ΑΦΜ 069155583 και ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, που εδρεύει στην Αθήνα  στην οδό ΣΚΥΡΟΥ 16, Γέρακας με τηλέφωνο επικοινωνίας το 6932530155και email το infο@athletic-pulse.com.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας παροχής υπηρεσιών, η επωνυμία, τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα σχέδια, οι διακριτικοί τίτλοι, τα σήματα κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται ο οποιοσδήποτε να αντιγράφει, αναπαράγει, επανεκδίδει, διαδίδει, μεταδίδει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρησιμοποιεί τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος σε αντίθεση με τους όρους χρήσης. Επιτρέπεται ύστερα από έγγραφη συναίνεση της ιδιοκτήτριας εταιρίας του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες παρεχόμενες από την ίδια, οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση της. Το μέλος οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως με τους όρους του παρόντος. Το μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι η εγγραφή και η συμμετοχή του απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που θα γνωστοποιούνται από το μέλος κατά την εγγραφή ή και κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο πρόγραμμα, το οποίο αρχείο θα τηρείται από την ιστοσελίδα για το σκοπό της υποστήριξης, της προώθησης, της εκτέλεσης και της λειτουργίας των υπηρεσιών της. Για το λόγο αυτό, η υποβολή της αίτησης εγγραφής του μέλους συνιστά αμάχητο τεκμήριο γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας και συνεπάγονται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε Μέλους προς την ιστοσελίδα, προκειμένου να καταχωρεί τα προσωπικά του στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι αιτούντες κατά την εγγραφή τους στα προγράμματα της ιστοσελίδας με την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη λειτουργίας του προγράμματος της ιστοσελίδας και για τη με οποιονδήποτε τρόπο μελλοντική επικοινωνία μαζί τους.

Η ιστοσελίδα δικαιούται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία του μέλους για την αποστολή σε αυτό ενημερωτικού ή/και διαφημιστικού υλικού από την ιστοσελίδα. Κάθε Μέλος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως προς την ιστοσελίδα και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων για μεταβολή/διαγραφή των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσία.

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντική για εμάς. Για τον λόγο αυτό, η ιστοσελίδα μας δεσμεύεται ότι δεν δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο, την ηλεκτρονική διεύθυνση ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό στοιχείο σε οποιονδήποτε τρίτο και για οποιονδήποτε σκοπό. Η ιστοσελίδα μας δεν αποστέλλει ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ιστοσελίδα μας δεν αποθηκεύει κανένα στοιχείο των πιστωτικών καρτών ή/και των χρεωστικών καρτών που χρησιμοποιούνται από τα μέλη για τις συναλλαγές τους.

Δια της παρούσας ιστοσελίδας δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Οι πληροφορίες που μεταβιβάζονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από μια ιστοσελίδα είναι γνωστές ως cookies.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί το μέλος, το είδος του υπολογιστή, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP), το λειτουργικό του σύστημα, και άλλες πληροφορίες αυτού του είδους.

Το μέλος δύναται να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που το μέλος δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες ή λειτουργίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει η ιστοσελίδα, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συναλλαγές – Τρόποι Πληρωμής

Μπορείτε να πληρώσετε με τους κάτωθι τρόπους:

1. Πιστωτική κάρτα/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα

Μπορείτε να πληρώσετε μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, Diners, Discover. Η πληρωμή γίνεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης της τράπεζας ALPHA BANK. Οι συναλλαγές σας με το www.athletic-pulse.com είναι απόλυτα ασφαλείς. Η μετάδοση των στοιχείων της Πιστωτικής σας Κάρτας γίνεται με κρυπτογράφηση μέσω ασφαλούς σύνδεσης (SSL connection).Η χρήση του πρωτοκόλλου ασφαλείας SSL (Secure Socket Layers), του πιο προηγμένου πρωτοκόλλου ασφαλείας ηλεκτρονικών συναλλαγών στο Internet, είναι η εγγύηση που ζητάτε.

2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Υπάρχει η δυνατότητα να πληρώσετε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό. Αφού ολοκληρώσετε τις αγορές σας τότε επιλέξτε ένα από τους διαθέσιμους λογαριασμούς που βρίσκονται παρακάτω.

ALPHA BANK: GR7101403400340002002006779

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

VIVA WALLET: GR8570100000000734703655831

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Παροχή υπηρεσιών

Για να κάνετε αγορά υπηρεσιών είναι πιθανό να χρειαστεί να μεταβείτε σε ιστότοπο με τον οποίο είμαστε συμβεβλημένοι για την ολοκλήρωση των αγορών σας. Εάν είναι απαραίτητο, ο μεσολαβητής μπορεί να κάνει συλλογή πληροφοριών πληρωμής για να διευκολύνει την συναλλαγή. Το www.athletic-pulse.com δεν επεξεργάζεται και δεν κρατάει αντίγραφα της πιστωτικής σας κάρτας για τις συναλλαγές σας στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές επεξεργάζονται απευθείας από τον εκάστοτε συμβεβλημένο πάροχο συναλλαγών.

Σύνδεσμοι σε ιστοτόπους τρίτων

Σύνδεσμο σε ιστοτόπους τρίτων παρέχονται προς διευκόλυνση του χρήστη και μόνο. Όταν ο χρήστης κάνει χρήση των συνδέσμων αυτών, αυτός αποχωρεί από τον ιστότοπο www.athletic-pulse.com. Δεν έχουμε αναλύσει τους ιστοτόπους τρίτων και δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τους όρους χρήσης του εκάστοτε ιστότοπου. Ο ιστότοπος μας δεν είναι πάροχος ούτε εκπροσωπεί ιστοτόπους τρίτων, πληροφορίες αυτών, υπηρεσίες ή προϊόντα που μπορεί να έχουν. Εάν ο χρήστης αποφασίσει να κάνει χρήση ιστοτόπου τρίτου, σας προτρέπουμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης τους. Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε άλλους ιστοτόπους με δική του ευθύνη.

Ασφάλεια

Για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, για την διατήρηση ακρίβειας δεδομένων και για την κατάλληλη χρήση των πληροφοριών αυτών, ο ιστότοπος www.athletic-pulse.com ενσωματώνει φυσικές και ηλεκτρονικές διαδικασίες καθώς και τακτικές εκπαίδευσης προσωπικού για την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγουμε. Ο ιστότοπος www.athletic-pulse.com χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση όταν συλλέγει και μεταβιβάζει ευαίσθητα προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομέναΟι εσωτερικοί χρήστες του ιστοτόπου www.athletic-pulse.com που έχουν πρόσβαση στις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες του χρήστη είναι ο διαχειριστής και το προσωπικό όταν αυτό χρειάζεται. Οι εσωτερικοί χρήστες-προσωπικό δεσμεύονται από συμφωνία εμπιστευτικότητας.

Οι κωδικοί ασφαλείας (User passwords) είναι κλειδιά για τους λογαριασμούς. Παρακαλούμε κάνετε χρήση αριθμών, γραμμάτων και ειδικών χαρακτήρων για τους κωδικούς σας και μην αποκαλύπτετε αυτούς σε άλλους ανθρώπους για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας ελέγχου του λογαριασμού σας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες που γίνονται στους λογαριασμούς τους. Παρακαλούμε ειδοποιήστε μας εάν υπάρξει απώλεια κωδικών από τρίτους και να αλλάζετε τον κωδικό σας περιοδικώς για να διατηρηθεί η ασφάλεια του λογαριασμού σας.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στο www.athletic-pulse.com είναι εμπιστευτικές και το www.athletic-pulse.com έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Εγγραφή και Συνδρομή Μέλους

Ως μέλος της ιστοσελίδας μπορούν να γίνουν δεκτά μόνο φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κάθε αίτηση για εγγραφή μέλους. Εφόσον η αίτηση υποψηφίου μέλους γίνει δεκτή από την ιστοσελίδα η εγγραφή θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία που θα καταβληθεί η συνδρομή και αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής ή το παραστατικό.

Η ιδιότητα μέλους της ιστοσελίδας (και γενικά όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν) είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο δανεισμός ή παραχώρηση της χρήσης των κωδικών πρόσβασης σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο απαγορεύεται. Η συμφωνία αυτή αφορά προσωπικά εσάς ως μέλος και γίνεται για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης θεωρείται αποδεκτή ως υπογεγραμμένο έγγραφο. Δια του παρόντος αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς είναι ακριβείς και ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τη διαδικασία πριν υποβάλλετε την αίτηση εγγραφής – συνδρομής και συμφωνήσετε σε όλα τα στοιχεία που αναφέρονται.

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αποβάλλει ή να διαγράψει μέλος το ποίο δημιουργεί προβλήματα στους σκοπούς της και στον τρόπο λειτουργίας της, ή μέλος το οποίο παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο τους όρους του παρόντος. Σε περίπτωση αποκλεισμού η αποβολής ή διαγραφής του μέλους για κάποιον από τους ανωτέρω λόγους η ιστοσελίδα δεν υποχρεούται σε επιστροφή χρημάτων προς το μέλος ή αποζημίωση του.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας με σκοπό την ενημέρωση δωρεάν και χωρίς καμία χρέωση. Για την απόλαυση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας (όπως την παρακολούθηση των προγραμμάτων εκγύμνασης καθώς και την χορήγηση προγραμμάτων διατροφής) έχετε την επιλογή να γίνεται συνδρομητής στην ιστοσελίδα. Το ποσό της συνδρομής θα είναι ανάλογο του πακέτου υπηρεσιών και της χρονική διάρκειας αυτών που θα επιλέξετε. Η ενεργοποίηση της παροχής υπηρεσιών της ιστοσελίδας προς εσάς ξεκινά από την καταβολή του ποσού της συνδρομής και θα ισχύει για το χρονικό διάστημα που εσείς θα επιλέξετε. Η υποχρέωση του μέλους για πληρωμή του ποσού της συνδρομής ισχύει σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή των συνθηκών και δεν εξαρτάται από τη συχνότητα ή μη της χρήσης των υπηρεσιών – προγραμμάτων, που χρησιμοποιεί το μέλος. Το ποσό της συνδρομής που θα καταβάλλει το μέλος κατά την εγγραφή του ή κατά την ανανέωση της συνδρομής του, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιστραφεί ή να συμψηφιστεί με τυχόν αξιώσεις του μέλους.

Κάθε συνδρομή πρέπει να ακυρωθεί ξεχωριστά. Μπορείτε να ακυρώσετε την αντίστοιχη συνδρομή χωρίς να αναφέρετε τους λόγους ανά πάσα στιγμή που ισχύουν στο τέλος της ελάχιστης συμβατικής περιόδου ή στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου ανανέωσης. Έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τη συνδρομή σας με ισχύ από το τέλος της ελάχιστης συμβατικής περιόδου ή με ισχύ από το τέλος της αντίστοιχης περιόδου ανανέωσης, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση δύο (2) εβδομάδων.

 Όροι και προϋποθέσεις όσον αφορά την υγεία σας

Η χρήση των Υπηρεσιών του ιστοτόπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για τη χρήση των Υπηρεσιών είναι ότι πρέπει να είστε σε καλή γενική κατάσταση υγείας. Εάν γνωρίζετε τυχόν προϋπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις, σας συμβουλεύουμε να ζητήσετε επειγόντως ιατρική συμβουλή από γιατρό πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν γνωρίζετε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ιατρικές καταγγελίες/παθήσεις/διαδικασίες:

  • καρδιαγγειακή νόσος,
  • πνευμονική ή αναπνευστική νόσος (συμπεριλαμβανομένου του άσθματος),
  • προβλήματα της σπονδυλικής στήλης ή/και των αρθρώσεων,
  • νευρομυϊκή νόσος,
  • χειρουργικές επεμβάσεις,
  • οποιαδήποτε άλλα θέματα υγείας

Συγκεκριμένα, για τα μέλη που κάνουν χρήση των προγραμμάτων της ιστοσελίδας, είναι υποχρεωτική η προηγούμενη εξέταση τους από ιατρό που θα τους βεβαιώσει πως έχουν την δυνατότητα να ασκούνται σωματικά χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους. Το μέλος θα πρέπει να επιβεβαιώσει πως είναι σε καλή σωματική κατάσταση, πως μπορεί να αθλείται και πως χαίρει άκρας υγείας πριν την εγγραφή του και προτού ξεκινήσει η ενασχόληση του με ασκήσεις και γυμναστικές δραστηριότητες.

Επίσης κάθε μέλος υποχρεούται να συμβουλεύεται ιατρό προτού λάβει οποιοδήποτε πρόγραμμα διατροφής από τον διατροφολόγο της ιστοσελίδας, προτού ξεκινήσει οποιοδήποτε είδος διατροφής ή/και δίαιτας και υποχρεούται να ενημερώνει τον διατροφολόγο της ιστοσελίδας για τυχόν παθήσεις ή ασθένειες από τις οποίες πάσχει. Εν γένει τα άτομα που θα λαμβάνουν προγράμματα διατροφής οφείλουν να επιβεβαιώσουν ότι είναι σε καλή σωματική κατάσταση, ότι χαίρουν άκρας υγείας και ότι ένα πρόγραμμα διατροφής δεν θα βλάψει με οποιοδήποτε τρόπο την υγεία τους.

Οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που προσφέρονται δεν αποτελούν ιατρική συμβουλή ή συμβουλή γιατρού. Επίσης, δεν είναι υποκατάστατο για μια ιατρική εξέταση ή θεραπεία από γιατρό αλλά συνιστούν αποτέλεσμα συνδυασμού εμπειρίας γυμναστών και ειδικών του χώρου, μετουσιωμένων σε προγράμματα που βοηθούν στην ευεξία του οργανισμού.

Περιορισμός ευθύνης της ιστοσελίδας

Το μέλος αντιλαμβάνεται, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι:

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα ή αποστέλλονται σε εσάς από κάποιο συνεργάτη της ιστοσελίδας έχουν σκοπό την παροχή βοήθειας και συμβουλών προς εσάς σχετικά με την εκγύμναση και τη διατροφή σας. Όλες οι πληροφορίες είναι γενικής φύσεως. Δια του παρόντος αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι η παρούσα ιστοσελίδα δεν είναι ιατρική οργάνωση ή κλινική, ούτε στελεχώνεται από προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί ιατρικά. Οι πληροφορίες που σας παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας δεν έχουν σαν σκοπό να αντικαταστήσουν και δεν αντικαθιστούν με οποιονδήποτε τρόπο της ιατρικές συμβουλές. Προτού ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκγύμνασης ή/και διατροφής θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας ιατρό ο οποίος θα κρίνει εάν και εφόσον το εν λόγω πρόγραμμα εκγύμνασης ή διατροφής είναι κατάλληλο για εσάς. Μην ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκγύμνασης ή διατροφής αν ο ιατρός σας συμβουλεύσει κατά της αποφάσεως αυτής. Οι εκπαιδευτές, συνεργάτες καθώς και υπάλληλοι της ιστοσελίδας δεν μπορούν αν σας παράσχουν ιατρικές συμβουλές. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται τις συμβουλές που σας παρέχουν οι εκπαιδευτές συνεργάτες και υπάλληλοι της ιστοσελίδας ως ιατρικές.

Η ιστοσελίδα καθώς και η διοίκηση και οι εργαζόμενοι αυτής δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι του μέλους, σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης του τελευταίου με όποιον τρόπο και αν συμβούν τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Οι έγκυες γυναίκες έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση να συμβουλεύονται τον προσωπικό τους ιατρό, σχετικά με τυχόν δραστηριότητες της ιστοσελίδας που θα έπρεπε να αποφεύγουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Επιπρόσθετα οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να αθλούνται μόνο αφού τους έχει βεβαιώσει ρητά ιατρός πως μπορούν να αθλούνται, χωρίς κίνδυνο για την υγεία τη δική τους καθώς και για την κύηση του εμβρύου.

Σε περίπτωση που έχετε κάποιο σημαντικό ιατρικό πρόβλημα ή κάποιο τραυματισμό ή σε περίπτωση που βρίσκεστε τώρα ή ήσασταν πρόσφατα υπό την επίβλεψη ενός φυσιοθεραπευτή, οφείλετε να συμβουλευτείτε το φυσιοθεραπευτή ή τον θεράπων ιατρό σας προκειμένου να ακολουθήσετε τα προγράμματα εκγύμνασης που παρέχονται από την ιστοσελίδα. Πριν ακολουθήσετε κάποιο από τα προγράμματα που προσφέρονται από την ιστοσελίδα, σας συνιστούμε να υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση.

Αποδέχεστε και αναγνωρίζετε πως δια του παρόντος ενημερωθήκατε και σας συστάθηκε να επισκεφθείτε και να συμβουλευτείτε τον φυσιοθεραπευτή ή τον θεράπων ιατρό σας ώστε να ζητήσετε οποιαδήποτε χρήσιμη ιατρική βοήθεια και να υποβληθείτε στις κατάλληλες εξετάσεις πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε άσκηση ή σωματική δραστηριότητα ή πρόγραμμα διατροφής ή δίαιτα.

Αποδέχεστε, αναγνωρίζετε, συμφωνείτε και δηλώνετε υπεύθυνα ότι εσείς ως χρήστης μέλος ή οποιοσδήποτε διάδοχος σας, καθολικός ή μη δε θα στραφεί νομικά κατά της ιστοσελίδας για αποκατάσταση αστικής ή ποινικής ευθύνης. Επίσης αποδέχεστε ότι για του παρόντος παραιτείστε εκ των προτέρων από οποιαδήποτε ενέργεια τέτοιου είδους κατά της ιστοσελίδας και/ή της διοίκησης και των εργαζομένων αυτής για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία γνωστή ή άγνωστη, παρούσα ή μελλοντική που μπορεί να συσχετίζεται με οποιαδήποτε ασθένεια, κατάσταση και/ή τραυματισμό του χρήστη – μέλους που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, ασθένεια, ακόμα και σε θάνατο.

Δια του παρόντος αποδέχεστε και συμφωνείτε να μην προκαλέσετε βλάβη οικονομική, ηθική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στην ιστοσελίδα, στη διοίκηση και στους εργαζομένους σε αυτήν.

Για οποιαδήποτε διαφωνία τυχόν προκύψει ανάμεσα στην ιστοσελίδα και μέλος αυτής, σε σχέση με την ερμηνεία και εκτέλεση των όρων του παρόντος, όπως και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από το παρόν, αρμόδια για την επίλυση των διαφωνιών αυτών θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Όροι χρήσης GDPR

Όποια δεδομένα προσφέρεται στον ιστότοπο αποδεχόσαστε ότι θα χρησιμοποιηθούν για την βέλτιστη δημιουργία προγραμμάτων εκγύμνασης.

Τα δεδομένα σας φυλάσσονται κρυπτογραφημένα και δεν πρόκειται να εκδοθούν ποτέ για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Αν θέλετε να λάβετε τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί παρακαλούμε στείλτε μας ένα email από το email με το οποίο κάνατε εγγραφή με το αίτημα σας.

Αν δεν συμφωνείτε με τους παραπάνω όρους ή απλός θέλετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας στείλτε μας ένα email από το email με το οποίο κάνατε εγγραφή με το αίτημα σας.