Διατροφικές Προτάσεις

Οι διατροφικές προτάσεις περιλαμβάνουν έξυπνα τρίκ αντικατάστασης τροφών με άλλες γευστικές αλλά και ταυτόχρονα άλυπες επιλογές, ελαφριά γεύματα, προτάσεις γευμάτων για αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, υποκατάστατα γλυκισμάτων κτλ, ώστε να μη στερηθείς τη γεύση αλλά μόνο τις θερμίδες.